AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites
Bezoek onze Facebook pagina

Mobiele en Ambulante Dienst

Sinds 1 januari 2014 is Oikonde Mechelen een Mobiele, Ambulante Dienst (MAD) voor personen met een handicap. Wij bieden verschillende ondersteuningsvormen aan met het doel onze cliënten te begeleiden naar een stabiel en kwaliteitsvol leven. Dit kan door middel van Begeleid Wonen, Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening of Ondersteund Wonen.

Oikonde Mechelen geeft begeleiding op

- praktisch en administratief vlak (budgetbegeleiding, papierwerk, dagbesteding, vrije tijd...)

- psychosociaal vlak (het aanvaarden van de handicap, sociale contacten, relationele problemen...)

 

Sinds 1 januari 2014 is onze dienst voor pleegzorg opgegaan in de provinciale dienst 'Pleegzorg Provincie Antwerpen'. Wil je meer informatie over pleegzorg of wil je pleegouder worden, neem dan een kijkje op de website van Pleegzorg Provincie Antwerpen of bel naar 0491 / 040 045.