Bezoek onze Facebook pagina AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites

Mobiele en Ambulante Dienst

Oikonde Mechelen biedt mobiele of ambulante ondersteuning aan volwassen personen met een beperking. ‘Mobiel’ betekent dat de begeleiding niet op kantoor gebeurt. De begeleider komt aan huis. ‘Ambulant’ betekent dat de cliënt en de begeleider elkaar zien op het kantoor van Oikonde. We werken samen met de cliënt aan een verbetering van de kwaliteit van zijn/haar leven en bieden ondersteuning op vlak van wonen, administratie, huishouden, werk, vrije tijd, gezondheid, relaties en emoties. We richten ons op de regio Mechelen en de regio Lier.

Begeleidingen zijn onze hoofdtaak, maar we doen ook ‘outreach’. We delen graag onze kennis en ervaring met andere diensten en voorzieningen die in hun werking te maken krijgen met personen met een beperking, maar niet altijd goed weten hoe er best mee om te gaan.

Oikonde maakt deel uit van TopiX, een samenwerkingsverband van organisaties die kwaliteitsvolle ondersteuning bieden aan personen met een beperking via dagbesteding, woonbegeleiding of mobiele en ambulante begeleiding.

Oikonde is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.