Bezoek onze Facebook pagina

Mobiele en Ambulante Dienst

Nog even en onze nieuwe website staat online!

Oikonde Mechelen biedt mobiele of ambulante ondersteuning aan een 200-tal volwassen personen met een beperking. De begeleider komt meestal aan huis, maar er kan ook elders afgesproken worden. We werken samen met de cliënt aan een verbetering van de kwaliteit van zijn/haar leven en bieden ondersteuning op vlak van wonen, administratie, huishouden, werk, vrije tijd, gezondheid, relaties en emoties. We richten ons op de regio Mechelen en de regio Lier.

Begeleidingen zijn onze hoofdtaak, maar we doen ook ‘outreach’. We delen graag onze kennis en ervaring met andere diensten en voorzieningen die in hun werking te maken krijgen met personen met een beperking, maar niet altijd goed weten hoe er best mee om te gaan.

Oikonde maakt deel uit van TopiX, een samenwerkingsverband van organisaties die kwaliteitsvolle ondersteuning bieden aan personen met een beperking via dagbesteding, woonbegeleiding of mobiele en ambulante begeleiding.

Oikonde is erkend zorgaanbieder voor mensen met een persoonsvolgend budget. Daarnaast is Oikonde erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voor het leveren van rechtstreeks toegenkelijke hulp. Ook mensen met een Basisondersteuningsbudget kunnen bij Oikonde terecht.